Logo


Mike Meurs

Docent Filmcompositie / Muziek productie


"Ik wil graag dat mijn leerlingen bewust worden van het effect wat muziek op mensen heeft en hoe ze dat in toekomst voor zichzelf en voor anderen kunnen gebruiken."


Bio:


Toen ik klein was, was ik al gefascineerd door film en muziek. Ik zong de hele dag door liedjes die ik op televisie of op de computer gehoord had. Vanaf mijn twaalfde kreeg ik pianoles en zag ik de mogelijkheid om kleine composities, die ik in gedachten had, op te schrijven en uit te werken. Vanaf mijn zestiende ging ik mij ook meer focussen op compositie dan op pianospelen. Ik merkte dat ik beter kon componeren aan de hand van beelden en gebeurtenissen. Hierdoor kwam mijn echte passie tevoorschijn: componeren voor film.


Toen ik had besloten om het vak filmcompositie te gaan uitoefenen, ben ik begonnen aan een opleiding aan musicube academy in Bonn, Duitsland. Na deze studie succesvol te hebben afgerond ontving ik het diploma ‘Basic Film Composition & Production’. In 2016 begon ik aan de bachelor opleiding ‘Composition for Film & Theatre’ aan het ArtEZ Conservatorium te Arnhem, Nederland. Tijdens mijn studie heb ik stage mogen lopen bij film en trailer componist Joep Sporck in Los Angeles, Verenigde Staten. In juli 2020 heb ik mijn bachelordiploma ontvangen en ben ik afgestudeerd met een 8 gemiddeld. Op ArtEZ heb ik de o.a. de onderstaande vakken gevolgd bij de onderstaande leraren:


Compositie voor Film en Theater:

Andries van Rossem

Matthias Wittwer

Rainer Quade

Dolf de Kinkelder


Algemene muziektheorie:

Jean-Marc Bouyeure

Reinhard Siegert


Orkestratie en Harmonie:

Reinhard Siegert


Geluidstechniek:

Raoul Soentken


Arrangeren (jazz en popmuziek):

Hein Buying


Tegenwoordig componeer en produceer ik muziek voor verschillende fictie en non-fictie films. Ondertussen heb ik samengewerkt met regisseurs uit o.a. Los Angeles, Chicago, New York City, Edinburgh, Sofia en Utrecht. Naast film componeer ik ook muziek voor Dans & Theater en componeer ik zo nu en dan ook autonome stukken. Tijdens mijn studie heb ik de mogelijkheid gehad deze stukken te laten uitvoeren door fantastische musici zoals Orkest de Ereprijs en het Matangi Strijkkwartet.


Hoewel ik in verschillende stijlen en emoties componeer, kun je mijn muziek over het algemeen het best beschrijven als fantasievol, licht melancholisch en verhalend waarbij melodieën niet genegeerd worden. Mijn muziek komt het meest tot zijn recht in animatie films en films met een romantische ondertoon. Ik schrijf het liefst in een klassieke orkestrale bezetting, maar ik sta open voor elke muzikale uitdaging. Zo zijn er dus ook verschillende moderne stukken en pop-producties van mij te vinden.

Extra info:


Waarom ben ik docent geworden?


Muziek maken is het mooiste wat er is en zelf nieuwe muziek creëren is misschien nog wel nog mooier. Daar wil ik mensen graag bij helpen. Componeren met een doel is wat je bij mij leert. Of het doel nou een film, een theaterstuk, een optreden of een verhaal is, dat maakt niet uit. Ik vind het leuk om je op weg te helpen om aan de hand van muziek jou je verhaal zo goed mogelijk te laten vertellen. Naast dat ik het erg leuk vind om mijn leerlingen alles van componeren, filmmuziek en muziektheorie bij te brengen, raak ik zelf vaak geïnspireerd door wat leerlingen zelf componeren. Als leraar raak je namelijk ook zelf nooit uitgeleerd en dat zorgt voor een win-winsituatie.


Wat is het belangrijkste wat ik aan mijn leerlingen wil meegeven?


De passie voor het vertellen van een verhaal doormiddel van muziek. Muziek heeft een ontzettend krachtige emotionele werking op mensen. Daarom vind ik filmmuziek ook zo mooi. De muziek in een film bepaald hoe jij je voelt tijdens een bepaalde scene. Muziek maakt onderwerpen duidelijk die de film in zijn eentje soms niet duidelijk kan maken. Ik wil graag dat mijn leerlingen bewust worden van het effect wat muziek op mensen heeft en hoe ze dat in toekomst voor zichzelf en voor anderen kunnen gebruiken.English:


Bio:


When I was a child, I was already fascinated by film and music. I sang melodies that I had heard on television, all day long. Since the age of twelve I started taking piano lessons and after that, I saw the opportunity to write down and develop small compositions that I’ve had in mind. When I was sixteen, I began to focus more on composition than playing the piano. I noticed that I could compose easier if a piece was based on pictures and events. Because of this, I discovered my real passion: composing for film.


After I had decided to become a filmcomposer, I started to study at musicube academy in Bonn, Germany. After I succeeded this study, I received the certificate ‘Film Scoring and Production’. In 2016 I began studying for a bachelor’s degree in ‘Composition for Film and Theatre’ at ArtEZ University of the Arts in Arnhem, The Netherlands. During my studies I have had the opportunity to follow an internship with film and trailer composer Joep Sporck in Los Angeles, United States. I have received my bachelor’s degree in July 2020 and graduated with an 8 in Dutch academic grading (comparable to an A in US/UK academic grading). At ArtEZ I followed, among other subjects, the following subjects with the undermentioned teachers:


Composition for Film and Theatre:

Andries van Rossem

Matthias Wittwer

Rainer Quade

Dolf de Kinkelder


General music theory:

Jean-Marc Bouyeure

Reinhard Siegert


Orchestration and Harmony:

Reinhard Siegert


Sound Engineering:

Raoul Soentken


Arranging (jazz and pop music):

Hein Buying


Meanwhile I compose and produce music for various fiction and non-fiction films. I have cooperated with directors from Los Angeles, Chicago, New York City, Edinburgh, Sofia and Utrecht.  Besides film, I also compose music for dance and theatre. Once in a while I also compose some autonomous pieces. During my studies I’ve had the opportunity to have my pieces performed by amazing musicians as Orkest de Ereprijs and the Matangi Quartet.


Although I compose in many different styles and emotions, generally you can describe my music as imaginative, slightly melancholic, narrative and it will often have melodic elements. My music works the best in animation films and films with a romantic touch. I prefer to write in classical orchestral setting, but I am open to every musical challenge. Therefore you can also find modern compositions and pop-productions in my projects.


Extra information:


Why did I become a teacher?


Making music might be the most wonderful thing one could do and creating your own music might be even more wonderful. Therefore I want to help people composing music. Composing with a purpose is the main thing I can teach you. Whether you are composing for a film, a theatre play, a performance or a story. I like to help you finding a way how to tell your story with the help of music composition. Besides that I like to teach my students everything about composition, film music and music theory, I also get inspired by the work my students compose on their own. As a teacher, you never stop learning yourself and I always consider teaching as a win-win game.


What is the most important thing I want to teach my students?


The passion of telling a story with music. Music has a powerful emotional influence on people. That is why I like film music so much. The music in the film decides the way how you feel during a certain scene. Music clarifies subjects which the film can not clarify on it’s own. I want my students to become aware of the influence music has on people and how they can use that to their advantage.